คนงานได้รับโบนัสปลอดภาษี

พวกเขาต้องการมากกว่าคำสัญญาของนักการเมือง พวกเขาต้องการมาตรการธนบัตรในกระเป๋าของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันที่ยากจนของพวกเขาประธาน Macron ได้รับข้อความ ในความเป็นจริงเขาไม่มีทางเลือก การที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในอนาคตและความจำเป็นในการสร้างชาติก็จะส่งผลให้เสื้อกั๊กสีเหลืองทำให้เกิดความว้าวุ่นใจดังนั้นที่นี่ – ที่สำคัญของที่อยู่ – มีสี่การเปลี่ยนแปลงง่ายๆ: การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่ำ; การกำจัดภาษีและค่าบริการทางสังคมในการทำงานล่วงเวลา การให้กำลังใจแก่นายจ้างเพื่อให้คนงานได้รับโบนัสปลอดภาษี และการสิ้นสุดการคิดค่าบริการในเงินบำนาญส่วนใหญ่