พื้นที่ของสมองที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดที่เป็นนามธรรม

การสแกนสมองของมนุษย์ทำให้ทีมสามารถค้นพบพื้นที่ของสมองที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดที่เป็นนามธรรมเช่นความยุติธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกจากเปลือกสมองมนุษย์มีความสามารถพิเศษในการสร้างแนวความคิดนามธรรมที่ไม่มีจุดยึดในโลกทางกายภาพ แต่เรามักจะใช้ความสามารถนี้เพื่อให้ได้รับส่วนประกอบที่ระบุใหม่ของความหมายที่สมองมนุษย์ใช้

ซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบการจัดทำดัชนีคล้ายกับแคตตาล็อกการ์ดของห้องสมุดเพื่อเขียนความหมายของแนวคิดนามธรรมความสามารถของมนุษย์ในการคิดอย่างเป็นนามธรรมมีบทบาทสำคัญในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางปัญญา ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดที่เป็นรูปธรรมเช่นค้อนแนวคิดเชิงนามธรรมเช่นจริยธรรมไม่มีบ้านที่ชัดเจนในส่วนของสมองที่จัดการกับการรับรู้หรือการควบคุมร่างกายของเรา